Světové dědictví UNESCO

Saská kultura získala světové uznání

V Sasku byly titulem světové dědictví UNESCO oceněny dvě lokality: Park Muskau/Park Mużakowski v Bad Muskau na polských hranicích a hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Jakkoli jsou tato místa odlišná – na jedné straně půvabné krajinářské umění a na druhé pak reálná historie hornictví – obě stejnou měrou podporují pověst Saska jako německé kulturní destinace číslo 1. A ještě jedno mají tato místa společné: překračují hranice a díky tomu jsou symbolem sounáležitosti sousedních oblastí: Polska a České republiky. Takže se ptáme: Na jaké báječné místo teď povede vaše další cesta?

Úmluva o světovém dědictví je založena na principu, že

„Jsou oblasti kulturního a přírodního dědictví, které mají mimořádný význam a proto musejí být zachovány jako součást světového dědictví celého lidstva. ”
Preambule Úmluvy o světovém dědictví z roku 1972

Světové dědictví – co to vlastně je?

Seznam světového dědictví zahrnuje místa kulturního a přírodního dědictví po celém světě, která jsou společně chráněna a uchovávána. Měl by vyváženým způsobem reprezentovat nejdůležitější svědectví všech kultur a odrážet rozmanitost a bohatství kulturního a přírodního dědictví na všech kontinentech. Titul světové dědictví je nejvyšším oceněním, kterého může kulturní a přírodní bohatství dosáhnout.

Světové dědictví v číslech

51

míst světového dědictví se nachází v Německu

21

zemí tvoří Výbor světového dědictví

2004

v tomto roce byl zařazen na seznam Světového dědictví Park Muskau

2019

v tomto roce byl zařazen na seznam Světového dědictví hornický region