Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy ukládáme která data a jak je používáme. Při nakládání a zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a nového federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Níže Vás informujeme v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování Vašich osobních údajů námi.

Údaje o používání

V zásadě není nutné sdělovat osobní údaje za účelem používání webových stránek TMGS. Pokaždé, když vstoupíte na některou z našich stránek, ukládají se údaje o vaší návštěvě webové stránky do souboru protokolu. Tyto protokolové soubory a zpracované statistiky využití nám zpřístupňuje náš webový hostitel. Tyto údaje nejsou osobní, takže nemůžeme vysledovat, který uživatel ke kterým údajům přistupoval. Nedochází k prozrazení třetím stranám. Upozorňujeme na to, že přenos dat v internetu (na př. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran proto není možná.

Ochrana nezletilých

Souhlas se zpracováním osobních údajů může udělit pouze zletilá osoba. U služeb informační společnosti, které jsou nabízeny přímo dítěti, je souhlas dítěte přípustný od šestnácti let v souladu s čl. 8 DSGVO.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

• Typ prohlížeče, verze prohlížeče a jazyk prohlížeče
• použitý operační systém
• URL odkazující stránky
• Název hostitele přistupujícího počítače
• Čas požadavku serveru
• Posun data a časového pásma od GMT požadavku serveru
• IP adresa
• Název a URL načteného souboru nebo webové stránky
• Množství přenesených dat v každém případě
• Stav přístupu / stavový kód http
• Oznámení o úspěšném načtení

Data protokolu používáme pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace naší nabídky/našeho webu. Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat není prováděno.

Kontaktní údaje

Pro určité nabídky a služby potřebujeme v jednotlivých případech osobní údaje. V takovém případě údaje, které nám poskytnete dobrovolně - například prostřednictvím formuláře - použijeme pouze k účelu, o který jste požádali, například abychom vás kontaktovali. Nedochází k prozrazení třetím stranám.

Používání souborů cookie

Soubory „cookie“ jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat konkrétní informace týkající se vás, uživatele, na vašem počítači, když navštívíte některou z našich webových stránek. Soubory cookie nám pomáhají určit frekvenci používání a počet uživatelů našich webových stránek a učinit naše nabídky pro vás co nejpohodlnější a nejefektivnější.

Na jedné straně používáme takzvané „relační soubory cookie“, které jsou dočasně ukládány výhradně po dobu vašeho používání jedné z našich internetových stránek. Na druhou stranu používáme „trvalé soubory cookie“ k zaznamenávání informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují některou z našich webových stránek. Účelem používání těchto souborů cookie je, abychom vám mohli nabídnout optimální uživatelské vedení a „rozpoznali“ vás a mohli vám prezentovat co nejpestřejší webovou stránku a nový obsah, pokud ji znovu použijete. Obsah trvalého souboru cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, IP adresa atd. nejsou uloženy. Individuální profil vašeho uživatelského chování se nekoná.

Využití našich nabídek je možné i bez souborů cookie. Ukládání souborů cookie můžete deaktivovat ve svém prohlížeči, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile je soubor cookie odeslán. Soubory cookie můžete také kdykoli vymazat z pevného disku vašeho počítače (složka: „Cookies“). Upozorňujeme však, že v tomto případě budete muset počítat s omezeným zobrazením stránky a omezeným vedením uživatele.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo:

 • v souladu s článkem 15 GDPR požádat o informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva na odvolání, původ vašich údajů, pokud nebyly shromážděny od nás, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a v případě potřeby smysluplné informace o jejich údajích;
 • v souladu s čl. 16 GDPR neprodleně požádat o opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které u nás uchováváme;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud se nepožaduje zpracování pro výkon práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • Podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jeho výmaz a my již údaje nepotřebujeme, ale Vy je používáte k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.

Chceteli to provést, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@sachsen-tour.de. Případně, stejně jako ve všech ostatních případech, můžete samozřejmě kontaktovat naši společnost na uvedené poštovní adrese.

Subjekty údajů mají dále podle čl. 7 odst. 3 DSGVO právo v budoucnu odvolat udělený souhlas se zpracováním a zpracováním osobních údajů, které se jich týkají, pro jeden nebo více účelů. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání, avšak odvolání obvykle znamená, že nelze splnit účel, pro který byly údaje shromážděny. Chcete-li to provést, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@sachsen-tour.de.

Výmaz osobních údajů

Osobní údaje budou vymazány, pokud již neplatí účel jejich uchovávání a žádná právní norma (např. zákonná doba uchovávání) nepředepisuje uchovávání údajů. Požadavky čl. 17 GDPR platí ve spojení s oddílem 35 BDSG. Pokud výmaz není možný ze zákonných, smluvních nebo obchodních či daňových důvodů, může být zpracování údajů na žádost dotčené osoby omezeno.

Právo subjektu údajů na přenositelnost údajů

Společnost zajišťuje právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR. Každý subjekt údajů má právo obdržet kopii svých osobních údajů ve standardním strojově čitelném formátu souboru.

Právo na odvolání dotčené osoby

Podle čl. 77 GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo v našem sídle.

Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které se týkají Vaší konkrétní situace, nebo je námitka zaměřena proti přímé reklamě. Ve druhém případě máte obecné právo na vznesení námitky, které vyhovíme bez uvedení konkrétní situace. Pokud byste chtěli využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na info@sachsen-tour.de.

Bezpečnost dat

Udržujeme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů, zejména k ochraně vašich osobních údajů před riziky při přenosu údajů a před získáváním znalostí třetích stran. Ty jsou přizpůsobeny současnému stavu techniky.

Když navštívíte naše webové stránky, používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo toho 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v zašifrované podobě, poznáte podle uzavřeného znázornění symbolu klíče nebo zámku ve stavovém řádku vašeho prohlížeče.

Podnikneme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich dat proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v závislosti na technologickém vývoji.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání pluginů sociálních médií

Na našem webu jsou integrovány pluginy ze sociálních sítí Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest a Twitter. Pluginy poznáte podle odpovídajících log nebo tlačítek „To se mi líbí“ na našem webu. Za účelem ochrany vašich osobních údajů není zpočátku vytvořeno žádné přímé spojení mezi vaším prohlížečem a servery poskytovatelů služeb sociálních médií Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest a Twitter prostřednictvím příslušného pluginu. Pluginy se aktivují teprve tehdy, když aktivujete tato tlačítka a vyjádříte tak svůj souhlas s komunikací s Facebookem, YouTube, Pinterestem nebo Twitterem a navážete tak spojení se sociálními sítěmi.

Systém 2 kliknutí

Připojení ke službám sociálních médií se naváže až druhým kliknutím na příslušné tlačítko. Kliknutí na jedno z těchto tlačítek znamená, že jako uživatel dáváte souhlas s přenosem údajů příslušnému provozovateli sociální sítě. Ale pouze pro tuto jednu stranu a pro vybranou službu. Při vyvolání dalších stránek TMGS se opět objeví deaktivované tlačítko.

Tlačítka sociálních sítí, která pravidelně používáte, lze aktivovat i trvale. Chcete-li to provést, zaškrtněte příslušné políčko pod ikonou ozubeného kola. Vybrané tlačítko je pak vždy přímo aktivní. Toto můžete později změnit pomocí ikony ozubeného kola.

Buďte opatrní, jaké informace sdílíte v komentářích na těchto kanálech. Ty jsou viditelné pro ostatní návštěvníky webu a pro administrátory. Protože jsou stránky veřejné, veškeré informace, které s nimi sdílíte, jsou veřejnými údaji. To znamená, že komentář lze použít i mimo příslušný kanál sociálních médií. Uvědomte si, že tyto informace mohou být indexovány vyhledávači, včetně Google. Tato data nevyhodnocujeme ani nezaznamenáváme jinde, ani nyní, ani v budoucnu. Statistiky poskytované příslušnými kanály sociálních médií jsou vydávány v agregované podobě a neumožňují činit žádné závěry o osobních údajích.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání pluginů Facebooku (tlačítko To se mi líbí)

Na našem webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Facebook pluginy poznáte podle loga Facebooku na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při návštěvě našich stránek nedochází k přímému spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Spojení se sociální sítí se naváže až po kliknutí na tlačítko a s tím spojený souhlas s komunikací s Facebookem. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jakožto poskytovatel stránek nezískáváme o obsahu předávaných dat a jejich využití přes Facebook žádné informace. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku přidělit, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání YouTube

Naše webová stránka využívá pluginy stránky YouTube, provozované firmou Google. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, není zpočátku navázáno žádné přímé spojení se servery Google. Pouze když aktivujete videa YouTube vložená na našich webových stránkách, zadáte rozsah pokynů Google pro používání dat na www.google.de/intl/de/policies/privacy/. To znamená, že informace o vašem používání YouTube jsou přenášeny provozovateli v USA a mohou být uloženy.

Pokud jste přihlášeni do Vašeho konta YouTube, umožňujete službě YouTube přiřadit Vaše surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte z Vašeho konta YouTube.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: www.youtube.de/t/privacy.

Zásady ochrany osobních údajů při používání pluginů X (tlačítko Tweet)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě X (dříve Twitter), poskytovatel X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.. Pluginy X poznáte podle loga Twitter a tlačítek Tweet na našich stránkách. Přehled pluginů X najdete zde: https://dev.twitter.com/web/overview.

Při návštěvě našich webových stránek nedochází k přímému spojení mezi vaším prohlížečem a serverem X prostřednictvím zásuvného modulu. Spojení se sociální sítí je navázáno pouze tehdy, když kliknete na tlačítka a tím dáte souhlas ke komunikaci s X.

Používáním služby X a funkce "Re-Post" jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem X a dány na vědomí ostatním uživatelům. Při tomto procesu jsou společnosti X rovněž předávány údaje. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností X. Další informace o tom naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti X na adrese https://twitter.com/en/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů u společnosti X můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/settings/account/personalization.

Použití Instagramu

Instagram používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat a nabízet obsah a funkce sociální platformy Instagram na našem webu a tím zlepšovat naši nabídku a uživatelskou zkušenost a učinit ji zajímavější. „Instagram“ je sociální plug-in od společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen: „Instagram“) k integraci obsahu ze sociální platformy Instagram na webové stránky našeho webu. Osobní nebo osobně identifikovatelné údaje jsou předány Instagramu. Pokud máte uživatelský účet na Instagramu a jste registrovaní, může Instagram návštěvu přiřadit také k vašemu uživatelskému účtu. Instagram ukládá tato data jako uživatelské profily a používá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo návrh svých webových stránek podle potřeb. Takové hodnocení se provádí zejména (také pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem zobrazování reklam podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů. Za tímto účelem kontaktujte přímo Instagram.

Pokud chcete zabránit přenosu dat, nemůžete používat funkce Instagramu. Bez ohledu na to doporučujeme pravidelně se odhlašovat ze svého tamního uživatelského účtu po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací integrovaného obsahu, protože se tak vyhnete přiřazení k vašemu profilu u příslušného poskytovatele. Informace třetího nabízejícího: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Další informace o ochraně dat a používání dat LinkedIn naleznete na následující webové stránce LinkedIn: https://help.instagram.com/155833707900388

Používání Pinterestu

Nabízíme využití Pinterestu. Pečlivě zvažte, jaké osobní údaje s námi prostřednictvím Pinterestu sdílíte. Výslovně upozorňujeme, že Pinterest uchovává data svých uživatelů (např. osobní údaje, IP adresa atd.) a může je také používat pro obchodní účely. Další informace o zpracování dat Pinterest najdete v zásadách ochrany osobních údajů Pinterest na adrese https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Pokud jsou údaje, které nám předáváte prostřednictvím Pinterestu, také nebo výhradně zpracovávány Pinterestem, Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko, odpovídá za zpracování údajů ve smyslu zákona o ochraně údajů v obecné nařízení (GDPR).

Nemáme žádný vliv na shromažďování a další zpracování dat Pinterestem. Dále nám není jasné, v jakém rozsahu, kde a jak dlouho jsou údaje uchovávány, do jaké míry Pinterest plní stávající povinnosti týkající se výmazu, jaká hodnocení a propojení s údaji jsou prováděna a komu jsou údaje předávány. Pokud si přejete, aby Pinterest nezpracovával osobní údaje, které jste nám poskytli, nepropojujte prosím svůj Pinterest účet ani nás nekontaktujte jiným způsobem. Naše kompletní kontaktní údaje najdete v naší tiráži na Pinterestu.

Použití webových písem

Na tomto webu se používají externí fonty, Google Fonts. Google Fonts je služba společnosti Google Inc. („Google“) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA). Integrace těchto webových písem probíhá – pokud nejsou integrována lokálně – s vaším souhlasem voláním serveru, obvykle serveru Google v USA. V důsledku toho mohou být na server přeneseny a společností Google uloženy následující:
Název a verze použitého prohlížeče
Web, ze kterého byl požadavek spuštěn (adresa URL odkazu)
operační systém vašeho počítače
rozlišení obrazovky vašeho počítače
IP adresa žádajícího počítače
Jazykové nastavení prohlížeče nebo operačního systému používaného uživatelem

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, ke kterým máte přístup zde:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Použití Google Fonts slouží ke snazšímu čtení našeho webu a jeho grafickému zpříjemnění. Používá se buď s vaším souhlasem, nebo prostřednictvím místní integrace.

Používání Gogole Analytics

Pro návrh na základě potřeb a neustálou optimalizaci našich stránek používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz část 4). Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky, jako je např
• typ/verze prohlížeče,
• použitý operační systém,
• odkazující URL (dříve navštívená stránka),
• název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
• čas požadavku serveru,
se přenášejí na server společnosti Google, který se nachází v USA, kde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude předtím Vaše IP adresa ve členských státech Evropské unie nebo v jiných členských státech Dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a potřeb – založený design těchto webových stránek. Tyto informace se případně také předávají třetím osobám, nařizuje-li to zákon nebo pokud jsou třetí osoby pověřeny zpracováváním těchto údajů. V žádném případě společnost Google Vaši IP adresu nedává do souvislosti s dalšími údaji. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné přiřadit získané údaje ke konkrétním IP adresám (maskování IP adresy).
Instalaci nebo ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Odhlášení ze sledování Google Analytics

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Soubor „opt-out cookie“ platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro náš web a uloží se ve Vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, budete muset znovu použít soubor „opt-out cookie“. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de), na www.google.com/analytics/terms/de.html, nebo na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Dovolujeme si upozornit, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“ za účelem zajištění anonymního záznamu IP adres (tzv. IP maskování).

Používání Google Ads

Pomocí Google Ads upozorňujeme na naši nabídku pomocí reklamy (tzv. Google Ads) na Googlu a externích webech. Navíc jsme schopni analyzovat, která z našich reklamních opatření přinášejí jaký úspěch.

Google Ads je nástroj společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Další informace o společnosti Google, jako jsou předpisy společnosti Google o ochraně dat, naleznete pod www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další informace o Google Ads naleznete na adrese ads.google.com/intl/de_DE/home/. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím Google Ads, proto vás budeme informovat podle našich nejlepších znalostí.

V rámci používání Google Ads používáme sledování konverzí Google Ads. Sledování konverzí Google Ads umožňuje analyzovat chování dotyčné osoby při používání po kliknutí na jednu z našich reklam. Pokud kliknete na reklamu Google, Google uloží soubory cookie na vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztratí platnost po 30 dnech. Neslouží k osobní identifikaci. Na základě souborů cookie je pak možné rozpoznat, které z našich nabídek jste si prohlédli a které funkce našeho webu jste následně využili. Google nám poskytuje odpovídající statistická vyhodnocení, která můžeme použít k určení účinnosti našich reklamních opatření. 

Používáme také funkci remarketingu Google Ads. Funkce remarketingu umožňuje prezentovat reklamy na webových stránkách provozovaných třetími stranami. V rámci remarketingové funkce Google Ads je na našem webu analyzováno chování dotyčné osoby při používání, například o kterou z našich nabídek měla dotyčná osoba zájem. Na základě toho může být dotčené osobě zobrazována cílená reklama na jiných webových stránkách i poté, co naše webové stránky opustí. Za tímto účelem ukládá Google Ads do vašeho systému soubory cookie (viz vysvětlení výše v části „Soubory cookie“ u termínu „soubory cookie“). Tyto soubory cookie obvykle ztratí platnost po 30 dnech. Neslouží k osobní identifikaci. Nastavení souborů cookie umožňuje společnosti Google analyzovat používání našich webových stránek dotčenou osobou.

Zpracování probíhá na základě vašeho výslovného souhlasu. Pouze v případě, že by se váš souhlas ukázal z formálních důvodů jako neúčinný, založíme zpracování na právním základě vyvážení zájmů, přičemž naším oprávněným zájmem bude cílená reklama a analýza účinku a účinnosti této reklamy. Svou účast v tomto sledovacím zde můžete kdykoli změnit zde. Upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nebudete moci eventuálně v plném rozsahu využívat všechny funkce této nabídky.

Použití Správce značek Google

K implementaci dalších zásuvných modulů na našem webu používáme Správce značek Google. Správce značek Google však nezpracovává žádné osobní údaje. Ty jsou zpracovávány pouze ostatními nainstalovanými moduly plug-in, na které se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazuje samostatně.

Použití OpenWeatherMap

Přes API používáme meteorologickou službu OpenWeatherMap. To zajišťuje Openweather Ltd., 17th floor, 1 Ropemaker Street, City Point, London, EC2Y 9ST Velká Británie. Při použití se IP adresa a uložené souřadnice obvykle přenášejí na server OpenWeatherMap ve Velké Británii, USA a/nebo Lotyšsku a tam se ukládají. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. OpenWeatherMap se používá v zájmu atraktivní prezentace našich webových stránek a poskytuje uživateli aktuální údaje o počasí a předpovědi počasí. Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými daty, najdete v zásadách ochrany osobních údajů OpenWeatherMap, které naleznete na adrese https://openweather.co.uk/privacy-policy.

Využití nabídky Outdooractive

Pokud na našich webových stránkách využíváme nabídku Outdooractive, zejména jejich mapové podklady, platí také následující prohlášení o ochraně údajů. Outdooractive poskytuje elektronické databáze, které jako náš uživatel můžete využívat ve formě elektronického informačního portálu v sektoru digitální turistiky. Patří sem například mapa a plánování trasy.

Outdooractive přijímá následující údaje, které jsou pro Outdooractive technicky nezbytné, aby vám ukázaly elektronické databáze a zajistily stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DS-GVO):

 • IP adresa
 • datum a čas žádosti
 • rozdíl časové zóny od Greenwich Mean Time (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • příslušné přenášené množství dat
 • webová stránka, ze které tato žádost pochází
 • prohlížeč
 • umístění uživatele
 • operační systém a jeho prostředí
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Outdooractive využívá k vyhodnocení souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči. Outdooractive ukládá takto shromážděné informace na serverech v Německu a ve třetích zemích. Vyhodnocení můžete nastavit smazáním stávajících souborů cookie a zabráněním ukládání souborů cookie. Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, rádi bychom upozornili, že možná nebudete moci používat všechny elektronické databáze společnosti Outdooractive. Zamezení ukládání souborů cookie je možné prostřednictvím nastavení ve vašem prohlížeči.

IP adresa přenesená vaším prohlížečem nebude sloučena s jinými námi shromážděnými údaji.

Outdooractive i nadále používá vaše GPS data, když používáte elektronické databáze.

Nemáme žádný vliv na shromážděné osobní údaje a postupy zpracování osobních údajů, ani nám není znám plný rozsah shromažďování údajů, účely zpracování, lhůty uchovávání osobních údajů. Nemáme také žádné informace o vymazání údajů shromážděných společností Outdooractive.

Outdooractive ukládá shromážděná data o vás jako profily použití a používá je pro účely průzkumu trhu a/nebo k návrhu elektronických databází, aby vyhovovaly potřebám. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat Outdooractive, abyste toto právo uplatnili. Právním základem pro využívání služeb Outdooractive je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Outdooractive naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně údajů. Najdete zde také další informace o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí.

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt:

https://corporate.outdooractive.com/de/datenschutzrichtlinien/
https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html

Online rezervace, dotazy na rezervace a objednávky brožur Feratel DESKLINE

Pro zpracování online rezervací, objednávek brožur a poptávek zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli s pomocí našeho poskytovatele služeb feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck) poskytnout rezervované služby. Za tímto účelem ukládáme a zpracováváme inventární údaje, komunikační údaje, smluvní údaje, platební údaje našich zákazníků, zájemců a dalších obchodních partnerů. Zpracování se provádí za účelem poskytování smluvních služeb nebo plnění předsmluvních služeb na základě právních základů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (rezervační procesy, odpovědi na žádosti o cenové nabídky a zasílání prospektů) a čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR (zákonem požadované doby uchovávání rezervací nebo faktur). Za tímto účelem jsou datová pole označená jako povinná nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám (hotelovým partnerům nebo jiným poskytovatelům služeb v oblasti cestovního ruchu) v rámci tohoto zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (pokud je to nezbytné pro zpracování rezervace) nebo na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro použití odpovídajícího rezervačního softwaru. Se společností feratel jsme uzavřeli odpovídající smlouvu podle čl. 28 GDPR jako se zpracovatelem, která zajišťuje, že vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci naší objednávky. Další informace o ochraně údajů od společnosti feratel

Použití HERE Maps

HERE Maps používáme k zobrazení mapy naší polohy a k zobrazení vaší nedávné aktivity v části „Zabezpečení“ vašeho uživatelského účtu. HERE Maps JavaScript API je poskytovatel kartografických podkladů HERE Global B.V, Kennedyplein 222 - 226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemí. Do HERE Maps aktivně nepřevádíme žádné osobně identifikovatelné informace. Když však vyvoláte a zobrazíte mapu prostřednictvím svého prohlížeče, informace o vašem hovoru (včetně vaší IP adresy) již mohou být přeneseny na server HERE Maps a tam uloženy. Zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete prostřednictvím nástroje pro souhlas se soubory cookie společnosti HERE Global B.V. Na tuto zpracovatelskou činnost nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně údajů a podmínkách použití na HERE Maps naleznete na: https://legal.here.com/de-de/privacy/policy.

Použití Open Street Map

Na tomto webu používáme Open Street Map z důvodů úspory dat. OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Spojené království – Spojené království je nezisková organizace registrovaná ve Spojeném království, jejímž cílem je podporovat projekt OpenStreetMap. Po vyvolání stránky se mapové komponenty načtou ze serverů Open Street Map. Data jsou automaticky zpracovávána Open Street Map. Open Street Map používá pouze uživatelská data k provozu a dalšímu rozvoji služeb. V anonymní podobě jsou uživatelská data používána pro účely výzkumu a zpřístupněna veřejnosti na https://planet.openstreetmap.org . Podrobnosti jsou vedeny na Open Street Map Foundation > Privacy Policy > Date we receive automatically.

ZPRAVODAJ

Vaši e-mailovou adresu používáme pouze k tomu, abychom vás pravidelně informovali o zajímavých cestovatelských destinacích a aktuálních událostech. Souhlas dáváte pouze společnosti Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Zpřístupnění neoprávněným třetím stranám je obecně vyloučeno. Z odběru zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit jednoduše pomocí odkazu přímo v zpravodaje.

Poznámky ke zpravodaji a souhlasy

Na našich stránkách vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru různých zpravodajů. Prostřednictvím těchto zpravodajů vás v pravidelných intervalech informujeme o našich nabídkách. Abyste mohli dostávat náš zpravodaj, potřebujete platnou e-mailovou adresu. Newsletter, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "informační bulletin") zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo s právním povolením. Naše zpravodaje obsahují informace o tématech cestování (např. turistické informace, akce a nabídky, které lze rezervovat), z oblasti průzkumu trhu a spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Dvojité přihlášení a přihlášení

Přihlášení k našemu informačnímu bulletinu probíhá v tzv. postupu Double-Opt-In. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém žádáte o potvrzení Vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlašovat s cizími e-mailovými adresami. Přihlášení do informačního bulletinu se protokoluje, aby bylo možné prokázat registrační proces podle právních požadavků. K tomu patří uložení okamžiku přihlášení a potvrzení a také adresy IP. Změny vašich dat uložených Maileonem jsou také protokolovány.

Využití přepravní služby „Maileon“.

Zpravodaj je zasílán pomocí „Maileon“, platformy pro zasílání zpravodajů od německého poskytovatele XQueue GmbH, Advanced E-Mail-Marketing Technologies, Christian-Pleß-Str, 11-13, 63069 Offenbach am Main.
E-mailové adresy příjemců našich zpravodajů, stejně jako jejich další údaje popsané v tomto oznámení, jsou uloženy na serverech XQueue v Německu. XQueue používá tyto informace k zasílání a vyhodnocování zpravodaje naším jménem. Zaznamenávají se také technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci zpravodaje. Používají se výhradně pro statistickou analýzu kampaní ve zpravodaji. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců. Pokud si nepřejete analýzu od XQueue, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. XQueue však nepoužívá údaje našich příjemců zpravodaje k tomu, aby jim psali nebo je předávali třetím stranám. XQueue je povinna dodržovat obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů. Se společností XQueue jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které se zavazujeme společnost XQueue chránit data našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. 

Přihlašovací údaje

Chcete-li se přihlásit k odběru informačního bulletinu, stačí zadat Vaši e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o zadání oslovení a jména a příjmení. Tyto informace slouží pouze k personalizaci zpravodaje. Dále vás také žádáme, abyste nepovinně uvedli své místo bydliště a svou zemi. Tyto informace používáme pouze k přizpůsobení obsahu zpravodaje zájmům našich čtenářů.

Statistický průzkum a analýza

Součástí statistických zjišťování je zjišťování, zda jsou zpravodaje otevřeny, kdy jsou otevřeny a na jaké odkazy se kliká. Tyto informace nelze přiřadit jednotlivým příjemcům zpravodaje. Hodnocení nám mnohem více slouží k rozpoznání čtenářských návyků čtenářů a k tomu, abychom jim přizpůsobili náš obsah.

Online vyhledávání a správa dat

Existují případy, kdy nasměrujeme příjemce zpravodaje na webové stránky XQueue. Například naše zpravodaje obsahují odkaz, pomocí kterého mohou příjemci zpravodaje přistupovat k zpravodaje online (např. v případě problémů se zobrazením v e-mailovém programu). Stejně tak prohlášení o ochraně dat XQueue je přístupné pouze na jejich webových stránkách. V této souvislosti jsme poukázali na to, že na webu XQueue jsou používány soubory cookie a osobní údaje zpracovává společnost XQueue, její partneři a využívaní poskytovatelé služeb (např. Google Analytics). Na tento sběr dat nemáme žádný vliv. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů XQueue (www.xqueue.de/datenschutz/).

Ukončení/Odvolání

Odebírání našeho zpravodaje můžete kdykoli zrušit, tedy odvolat svůj souhlas. Odkaz na zrušení bulletinu najdete na konci každého bulletinu. Z odběru novinek se můžete odhlásit také zasláním e-mailu na adresu info@sachsen-tour.de. Zároveň vyprší váš souhlas s jeho zasíláním prostřednictvím XQueue a statistických analýz. Odeslání přes XQueue ani statistické vyhodnocení samostatně bohužel nelze zrušit. Informace budou uloženy tak dlouho, dokud trvá přihlášení k odběru newsletteru. Poté, co se odhlásíte/ukončíte/odvoláte vaše osobní údaje, které byly uloženy pouze proto, že jste se přihlásili k odběru zpravodaje, budou nenávratně smazány.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Naše domovská stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují předpisy o ochraně osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí prohlášení o vyloučení odpovědnosti v Impresu.

ZPRACOVATEL ÚDAJŮ NEBO ODPOVĚDNÁ OSOBA

Zpracovatelem nebo osobou odpovědnou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a spolkového zákona o ochraně údajů je Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH v 01099 Dresden, Bautzner Str. 45-47, Německo, tel.: +49 (0) 351 / 49 17 00, e-mail: info@sachsen-tour.de, Webová stránka: www.sachsen-tourismus.de


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro ochranu práv na ochranu údajů jmenovala naše společnost externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete na
Astrid Kloss - Specializovaný konzultant pro ochranu osobních údajů a zabezpečení dat, www.kloss-consulting.de
 

Různé/Aktualizace

Rychlý rozvoj internetu vyžaduje čas od času upravit toto prohlášení o ochraně údajů. V tomto okamžiku budete informováni o změnách. Změna prohlášení o ochraně údajů se pro vás projeví při další návštěvě našich webových stránek po změně.

 

Drážďany, dne 12.1.2022

KONTAKTNÍ OSOBA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

Bautzner Straße 45/47
01099 Dresden, Německo
Tel.: +49 (0) 351 / 49 17 00
E-mail: info@sachsen-tour.de
Webová stránka: www.sachsen-tourismus.de