© Archiv TVV / Tino Peisker

Kulturní cesta Fojtů - Etapa 3: V kolébce Fojtska

Přehledně

  • Start: Gera
  • Cíl: Weida
  • 19,35 km
  • 18 min.
  • 130 m
  • 278 m
  • 188 m

Tato etapa nás vede do kolébky Fojtska. Fojtové založili sídlo své země koncem 12. století na Veitsbergu a později vybudováním hradu Osterburg ve Vidavě.

Doporučujeme vydat se zde po stopách pěšky. Pokud využijete vyznačenou síť turistických cest, pak vznikne asi 10 km dlouhá okružní cesta. Spojuje nejkrásnější památky s téměř nedotčenou přírodou na břehu Bílého Halštrova a Vidavy.

Nabízí se dva výchozí body: bývalý ženský klášter a špýchar ve Vidavě nebo historický dřevěný most ve Wünschendorfu.Ve Vidavě vede trasa k rodovému sídlu fojtů – Osterburgu. Na pestré procházce starým městem se Vidava prezentuje svými sakrálními stavbami ze středověku: městským kostelem sv. Marie, kostel sv. Petra a a kostelem Widenkirche.

Ve Wünschendorfu najdete nejstarší kostel Fojtska – farní kostel sv. Víta. Na cestě k němu leží bývalý domovský klášter Fojtů z Vidavy: klášter premonstrátů Mildenfurth. Tato etapave Vidavě, Wünschendorfu a Endschützu poskytuje relaxaci, požitek a individuální ubytování.

Panel cest

Povrch cesty

  • Ulice (66%)
  • Asfalt (34%)

Počasí

Co je dobré vědět

Pro moje další plánování: